Νέος κυβερνοκόσμος. Νέες ανάγκες.

Οι εταιρείες όλο και περισσότερο στηρίζονται στη χρήση των υπολογιστών, του διαδικτύου και των συστημάτων cloud. Όλα αυτά, παραμένουν εκτεθειμένα σε διαδικτυακούς κινδύνους που απειλούν την λειτουργία τους προκαλώντας σοβαρές οικονομικές απώλειες σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις. Η ανθεκτικότητα μιας επιχείρησης σημαίνει ότι έχει την ικανότητα να προβλέψει, να αντιμετωπίσει και να ανακάμψει από μία κυβερνοεπίθεση, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητα και τις λειτουργίες της. Προκειμένου ένας οργανισμός να έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά τις προκλήσεις στον κυβερνοχώρο, είναι σημαντικό να εντάξει την ανθεκτικότητα στο σχεδιασμό της στρατηγικής του.

rectangle_1.png
rectangle_2.png

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μια σπονδυλωτή και καινοτόμα αντιμετώπιση από τον κυβερνοκίνδυνο:

server-protection.png
 • laptop-2.png

  Αξιολόγηση κυβερνοκινδύνου:

  • Ανάλυση της Αρχιτεκτονικής των Πληροφοριακών συστημάτων και αναγνώριση τρωτών σημείων
  • Αναγνώριση των ελλείψεων έναντι του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)
  • Εκτίμηση των επιπτώσεων της εταιρείας σας από τυχόν παραβιάσεις
 • web-protection-2.png

  Προτάσεις βελτιωτικών ενεργειών μετρίασης του κινδύνου με σκοπό την:

  • Υλοποίηση τεχνικών μηχανισμών ασφαλείας
  • Συγγραφή πολιτικών, διαδικασιών, οδηγιών ασφαλείας και εκπαίδευση του προσωπικού
  • Διερεύνηση περιστατικών παραβίασης και συλλογή τεκμηρίων
 • web-protection-wall.png

  Ασφάλιση Κυβερνοκινδύνου που περιλαμβάνει:

  • Διαχείριση του περιστατικού
  • Νομικά Έξοδα & Έξοδα Έρευνας περιστατικού
  • Κόστη Ανάκτησης & Αποκατάστασης Ασφαλείας
  • Αποζημίωση τρίτων & απώλειας κερδών
laptop.png

ΟΦΕΛΗ

Ενισχυση της ανθεκτικότητας. Τα βασικά οφέλη της υπηρεσίας για την κάλυψη από τον κυβερνοκίνδυνο

 • Αξιολόγηση κινδύνου

  Εις βάθος αξιολόγηση του ρίσκου από έμπειρους μηχανικούς και ερευνητές ασφαλείας με την χρήση αναγνωρισμένων μοντέλων (Threath Risk Modelling)

 • Προτάσεις βελτιωτικών ενεργειών μείωσης του κινδύνου

  Διαμόρφωση πλάνου διαχείρισης περιστατικού ασφαλείας προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας, που θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για proactive και reactive αντιμετώπιση

 • Εξ-ασφάλιση της επιχείρησης

  Αντιμετώπιση απρόοπτων περιστατικών στον κυβερνοχώρο και διασφάλιση της συνέχισης των εργασιών της επιχείρησής σας

ΑΠΟΚΤΗΣΗ

Δείτε με ποιο τρόπο θα αποκτήσετε τις υπηρεσίες για την προστασία σας από τον κυβερνοκίνδυνο

 • Βήμα 1
 • Βήμα 2
 • Βήμα 3
 • Βήμα 4
 • Βήμα 5
 • Βήμα 6
 • Βήμα 7
 • Εκδήλωση ενδιαφέροντος

  Συμπληρώνετε την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρείτε σε αυτή την ιστοσελίδα

 • Παρουσίαση υπηρεσίας

  Σας παρουσιάζουμε τα modules της σπονδυλωτής υπηρεσίας στο χώρο σας

 • Risk Assessment

  Συμπληρώνετε το Cyber Risk Assessment ερωτηματολόγιο που θα σας αποστείλουμε

 • Προσαρμοσμένη πρόταση

  Σας παρουσιάζουμε τις λύσεις που πιστεύουμε ότι ταιριάζουν καλύτερα στην εταιρεία σας

 • Αξιολόγηση συστημάτων

  Έμπειρα στελέχη στην κυβερνοασφάλεια αξιολογούν τα υφιστάμενα συστήματα και τις διαδικασίες σας

 • Προτάσεις για την υλοποίηση βελτιωτικών ενεργειών

  Προχωράμε στη διαμόρφωση προτάσεων για διορθωτικές ενέργειες στα συστήματα σας καλύπτοντας όλα τα κενά ασφαλείας

 • Ασφάλιση στα μέτρα σας

  Σας προτείνουμε τις ασφαλιστικές καλύψεις που συμπληρώνουν στη θωράκιση της εταιρείας σας

F.A.Q.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σας

 • Χρειάζομαι ασφαλιστική κάλυψη από τον κυβερνοκίνδυνο ακόμη και όταν έχω λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας;

  Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι κανένα σχέδιο προστασίας των πληροφοριακών συστημάτων, είτε αυτό μπορεί αφορά τα firewalls ή τα συστήματα κρυπτογράφησης δεν προσφέρει 100% ασφάλεια από κακόβουλες ενέργειες. Εξάλλου ένα μεγάλο μέρος των περιστατικών παραβιάσεων ασφαλείας προέρχεται από το ανθρώπινο δυναμικό της ίδιας της εταιρείας, είτε ακούσια ή εκούσια. H Ασφάλιση έρχεται να προστατεύσει τον ισολογισμό και τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας σε περίπτωση επίθεσης

 • Τι παραπάνω μπορεί να μου προσφέρει ένας εξωτερικός σύμβουλο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων;

  Η κυβερνοασφάλεια είναι ένας εξειδικευμένος κλάδος, ο οποίος μεταλλάσσεται και εξελίσσεται ραγδαία. Είναι απαραίτητο ο υπεύθυνος κυβερνοασφάλειας να ενημερώνεται διαρκώς για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απειλές, ενώ πρέπει να έχει την κατάλληλη εμπειρία ώστε να ανταποκριθεί σε περιστατικά παραβίασης άμεσα και με αποφασιστικό τρόπο.

 • Πως μπορεί η συγκεκριμένη υπηρεσία να με βοηθήσει στην εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR);

  Μέρος της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι και η αξιολόγηση του επιπέδου συμμόρφωσης με το GDPR που έχει σκοπό την αναγνώριση των ελλείψεων και την καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την συμμόρφωση με τον GDPR (GDPR Gap Assessement).

 • Η συγκεκριμένη υπηρεσία απευθύνεται αποκλειστικά σε μεγάλες επιχειρήσεις ή μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, όπως ενός δικηγορικού γραφείου, ενός διαγνωστικού κέντρου ή μιας οικογενειακής ξενοδοχειακής μονάδας;

  Η υπηρεσία μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες οποιαδήποτε επιχειρήσης επεξεργάζεται ή αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα πελατών ως βασική επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους. Εξάλλου, έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, μεγάλη αύξηση στα κρούσματα ransomware σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, αφού συνήθως οι κυβερνοεγκληματίες τους χρησιμοποιούν ως μέσο πρόσβασης σε άλλες μεγαλύτερες εταιρείες. Επιπρόσθετα αποτελούν εύκολο στόχο, καθώς θεωρείται ότι δεν διαθέτουν την πιο αναβαθμισμένη προστασία έναντι cyber κινδύνων.

 • Σε ποιους κυβερνοκινδύνους είναι εκτεθειμένη η επιχείρηση μου;

  Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο του ransomeware είναι η νέα ανερχόμενη κυβερνοαπειλή. Πρόκειται δηλαδή για το κακόβουλο λογισμικό που κρυπτογραφεί τα αρχεία σας, τα καθιστά απρόσιτα, και απαιτεί την καταβολή λύτρων για να τα αποκρυπτογραφήσει ή ακόμη χειρότερα απειλεί να τα δημοσιεύσει έως ότου καταβληθούν λύτρα. Παραδόξως, ακόμη και σήμερα, η νούμερο ένα κυβερνοαπειλή προέρχεται από την Κοινωνική μηχανική, δηλαδή την χειραγώγηση ατόμων με σκοπό την απόσπαση εμπιστευτικών πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε κάποιο υπολογιστικό σύστημα.

 • Μπορώ να αγοράσω το κάθε κομμάτι της σπονδυλωτής υπηρεσίας ξεχωριστά ή πρέπει υποχρεωτικά να αγοράσω ολόκληρο το πακέτο;

  Μετά την παρουσίαση της υπηρεσίας από τον εξειδικευμένο σύμβουλο, είναι στην δική σας διακριτική ευχέρεια να επιλέξετε ποιο κομμάτι της υπηρεσίας επιθυμείτε να αγοράσετε.

* Η Designia Insurance Brokers παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την αξιολόγηση και την ασφάλιση του κυβεροκινδύνου σε συνεργασία με την Odyssey